» Bağlı Ortaklık şirketler » Razi dağıtım ticari Geliştirme

Razi dağıtım ticari Geliştirme

Razi Dağıtım Ticaret Geliştirme Şirketi, bölgesel  aktif bir şirket olarak hijyenik ve sihhat muhafaza gelişmesinde rekabet dolu piyasalarda bulunma görevinde ve  tüketiciler ve toplumda tasarruf sağlamada  aktif olarak dünya çapında kendi faaliyet alanını yaygınlaştırma peşindedir  ve toplum sağlığı ve dermanı  alanında  daha aydın bir gelecek için yerli ve yabancı ortaklarının işbirliğini beklemektedir .

Şirketimizin hedefi ,geçerli ticari isimlerle ilaç ve diğer  hijyenik ürünlerin iharacatı.ithalatı ve dağıtımıya İranda ve başka komşu ülkelerle  iletişim ve uygulamalı programlar  kurmak tır.

Razi şirketinin işlemi,bölgesel piyasalarda direkt olarak bulunmak ilaç ticareti ve dağıtımını yapmak ve Afganistan,Irak ve diğer bağımsız orta Asya ülkeleri gibi yerlerdeki  amilleriyle  faaliyuetini geliştirmek, bize bölgedeki ortaklarımız  yanında bir güvenilir temsilci olarak güven  duygusu aşılıyor .

Hissedarlarımızın,grubun hijyenik ve ilaç sanayii ve derman geliştirme edadındaki çalışması ve işlevin ve ezcümle ham madde temini ve APIs ve ilaç ürünlerinin ve alet makina  ve donanma  ve başka hijyenik ürünlerin ithalatı  gibi çıkarlarını dikkate alarak İran hijyenik ve derman ve ilaç yapımına istekli olan yabancı şirketlerle  işbirliği yapmakla kendi faaliyetlerimizi ünlü uluslararası  danışman şirketlerle özel Linkler kurmak doğrultusunda ve yerli üreticilerin taleplerine göre yeni sınırlar açmaya kol kanat açmişiz.

نقشه
No13,...,...,Tehran
Tel: 021 88368521-3
Fax: 021 88368520
Email : info@shafadarou.org