گزارش پایداری

ابعاد افشای گزارشگری پایداری در سه بعد محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و بعد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته شده است.

بعد زیست محیطی

  شرکت رعایت مسائل زیست محیطی را در فعالیت عمومی خود برنامه ریزی نموده و تلاش می نماید حتی المقدور به عنوان یک سهامدار حقوقی این سهم را از طریق سرمایه گذاری فعال از شرکت های سرمایه پذیر پیگیری نماید. 

بعد مسئولیت اجتماعی

بعد مسئولیت اجتماعی مسئولیت اجتماعی گروه و شرکت سرمایه گذاری شفادارو افزایش کمی و حفظ و افزایش سطح کیفی محصولات تولیدی به منظور بهبود سلامتی عمومی جامعه و ایجاد رضایتمندی مشتریان می باشد.

همچنین در جهت حمایت اجتماعی، توسط گروه به انجمن تالاسمی ایران و موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان(محک) مقادیری دارو اهداء گردیده است و در سال مالی پیش رو از طریق تصمیمات اتخاذ شده در مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت های سرمایه پذیر این روند تکلیف گردیده است.

عملکرد اقتصادی

از نظر اقتصادی شرکت با افزایش سهم درآمد های پایداری (سود نقدی دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر) به پایداری سود آوری مبتنی بر بخش های دارای  مزیت اقتصادی کشور در محدوده سرمایه خود اهتمام دارد.

نقشه
تهران، شهرک غرب، خیابان دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش کوچه گلبرگ 4 شرقی، پلاک 13
تلفن : ۵ - ۸۸۳۶۸۵۲۴ ۰۲۱
فکس : ۸۸۳۶۸۵۲۰ ۰۲۱
ایمیل : info@shafadarou.org