اعضای هیئت مدیره
  
 • دکتر سید جواد میربابایی
 • رئیس هیات مدیره                       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________________________________________________________________________


دکتر امیدوار رضایی

 
 • دکتر امیدوار رضایی
 • نائب رئیس هیات مدیره
 • پزشک و فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب                         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________________________________________________________________________


دکتر منصور سمیعی
  
 • دکتر منصور سمیعی
 • مدیرعامل و عضو  هیات مدیره
 • دکترای داروسازی و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________________________________________________________________________
5
 
 • آقای محمود باقری مزیدآبادی
 • عضو هیات مدیره
 • کارشناس ارشد مدیریت                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________________________________________________________________________

5  
 • آقای ایرج ندیمی
 • عضو هیات مدیره
 • کارشناس ارشد مالی           
info@shafadarou.org
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت شفا دارو می‌باشد.