اعضای هیئت مدیرهدکتر امیدوار رضایی  
 • دکتر امیدوار رضایی
 • رئیس هیات مدیره
 • پزشک و فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب                         
 •                                                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________________________________________________________________________دکتر منصور سمیعی  
 • دکتر منصور سمیعی
 • مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره
 • دکترای داروسازی و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________________________________________________________________________


آقای سید داود زارع اسکندری  
 • آقای سید داود زارع اسکندری
 • عضو هیات مدیره
 • کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________________________________________________________________________
5
 
 • آقای محمود باقری مزیدآبادی
 • عضو هیات مدیره
 • کارشناس ارشد مدیریت                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________________________________________________________________________

5  
 • آقای ایرج ندیمی
 • عضو هیات مدیره            
info@shafadarou.org
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت شفا دارو می‌باشد.