» شرکت های زیر مجموعه » شرکت داروسازی اسوه

شرکت داروسازی اسوه

شرکت داروسازی اسوه

تاریخچه شرکت داروسازی اسوه

شرکت در تاریخ 1345/07/02 با نام شرکت سهامی ایران مرک تأسیس و تحت شماره ۱۱۲۳۴ مورخ 1345/11/05 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نام و نوع شرکت ابتدا به شرکت داروسازی اسوه (سهامی خاص) تغییر یافته و متعاقباً بر مبنای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1370/07/27 به شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) تبدیل گردیده است. مرکز اصلی شرکت تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج سه راه شیر پاستوریزه شاد آباد، خیابان هفده شهریور می باشد . سهام شرکت از اسفند ۱۳۷۲ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. همچنین با توجه به تعلق حدود ۶۶٪ سرمایه شرکت اسوه به شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی عام) شرکت داروسازی اسوه از جمله شرکتهای فرعی سرمایه گذاری شفا دارو می باشد.

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت به تفضیل در ماده ۲ اساسنامه درج گردیده است. بموجب مفاد ماده مزبور اهم موضوعات شرکت شامل احداث، مشارکت و ایجاد کارخانجات داروئی، تولید ساخت و بسته بندی محصولات داروئی شیمیائی و آرایشی و همچنین سرمایه گذاری در سایر شرکتها می باشد.

چشم انداز

اسوه در کیفیت، تولید داروهای جدید و بهره وری و فروش سرآمد خواهد شد.

رسالت (مأموریت)

تولید داروهای با کیفیت و نوآورانه، همسو با منافع و نیازهای ذینفعان در جهت ارتقای سطح

سلامت جامعه و اثربخشی درمان

ارزشهای حاکم بر شرکت

تعهد به اخلاق حرفهای و رعایت حقوق ذینفعان

خلاقیت و نوآوری در محصولات و فرایندها

تعهد به کیفیت

مشارکت جویی و رعایت کرامت انسانی همکاران

صداقت در گفتار و کردار

استراتژیهای سازمان

سرمایه گذاری جهت تولید محصولات و مواد اولیه Biotech

نوآوری و تولید داروهای جدید

داشتن برنامه بازاریابی مدون داینامیک برای محصولات استراتژیک شرکت بر اساس آنالیز سبد کالایی

ارتقای سطح GMP به منظور دریافت مجوز تولید داروهای جدید، افزایش امکان صادرات استفاده از ظرفیت مازاد جهت تولید محصولات سایر شرکتها و تولید تحت لیسانس داروهای برند جهت مهار بازار از طریق کنترل واردات

اهداف کیفی شرکت

افزایش سطح برونگرائی

مشتری مداری رشد منسجم افزایش سازگاری بخشهای درونی شرکت با یکدیگر

بهینه سازی ترکیب منابع

اهداف کمی شرکت

انتظار میرود با اجرای برنامه استراتژیک تدوین شده ، شرکت در طی سالهای ۱۴۰۱-۱۳۹۸ به رشد متوسط سالانه برابر ۲۰ درصد برسد و ضمن رعایت حقوق همه ذینفع های سازمان به اهداف مورد انتظار نیز نائل گردد . این رشد را رشدی با ثبات میتوان دانست چرا که اجرای آن میتواند چرخه دیگری از برنامه ریزی راهبردی برای رشد و توسعه سازمان را هموارتر گرداند .

راهبردهای کلیدی

برنامه با تاثیر پذیری از اهداف کیفی تعیین شده و بر منطق رشد و توسعه درون زا استوار است که در آن سه راهبرد اصلی شرکت برای رشد عبارتند از:

رشد از طریق بسط بازار

رشد از طریق تعمیق بازار

رشد از طریق منابع داخلی

نقشه
تهران، شهرک غرب، خیابان دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش کوچه گلبرگ 4 شرقی، پلاک 13
تلفن : ۵ - ۸۸۳۶۸۵۲۴ ۰۲۱
فکس : ۸۸۳۶۸۵۲۰ ۰۲۱
ایمیل : info@shafadarou.org