اطلاعات تماس شرکت های زیرمجموعه

ردیفنام شرکتمدیر شرکتتاریخ به روز رسانی
1شرکت فوریت های دارویی پخش رازی-۱۱ بهمن ۱۳۹۳
2شرکت توسعه بازرگانی پخش رازی-۱۱ بهمن ۱۳۹۳
3شرکت داروسازی راموفارمین-۱۱ بهمن ۱۳۹۳
4شرکت صنعتی کیمیدارو-۱۱ بهمن ۱۳۹۳
5شرکت پخش رازی-۱۱ بهمن ۱۳۹۳
6شرکت داروسازی دانا-۱۱ بهمن ۱۳۹۳
7شرکت داروسازی اسوه-۱۱ بهمن ۱۳۹۳
8شرکت داروسازی جابر ابن حیان-۱۱ بهمن ۱۳۹۳
info@shafadarou.org
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت شفا دارو می‌باشد.