معاونین و مدیران

     ja

      

                     همت جعفری

معاون مالی و اقتصادی 

   98

     
              دکتر رضا توکلان

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار   

asgh
    

  دکتر علی اصغری

معاون امور شرکت ها و مجامع 

     das

                 دکتر دستاران

معاون بازرگانی

 

   

info@shafadarou.org
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت شفا دارو می‌باشد.