معاونین و مدیران

     ja

      

                     همت جعفری

معاون مالی و اقتصادی 

   98

     
              دکتر رضا توکلان

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار   

asgh
    

  دکتر علی اصغری

معاون امور شرکت ها و مجامع 

     das

                 دکتر دستاران

معاون بازرگانی

 

     

نقشه
تهران، شهرک غرب، خیابان دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش کوچه گلبرگ 4 شرقی، پلاک 13
تلفن : ۵ - ۸۸۳۶۸۵۲۴ ۰۲۱
فکس : ۸۸۳۶۸۵۲۰ ۰۲۱
ایمیل : info@shafadarou.org