معاونین و مدیران

 

 

 

 

 

 

 

      

      دکترمهدی حنطه

عضو هیات مدیره موظف

معاون توسعه مدیریت و منابع

dr-razavi    

           دکتر علیرضا رضوی زند

                 معاون فنی و توسعه   

asgh
    

  دکتر علی اصغری

معاون امور شرکت ها و مجامع 

     

               

 

     

نقشه
تهران، شهرک غرب، خیابان دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش کوچه گلبرگ 4 شرقی، پلاک 13
تلفن : ۵ - ۸۸۳۶۸۵۲۴ ۰۲۱
فکس : ۸۸۳۶۸۵۲۰ ۰۲۱
ایمیل : info@shafadarou.org