معاونین و مدیران

     ja

      

 

                     همت جعفری

معاون مالی و اقتصادی 

   98

     

 

              دکتر رضا توکلان

معاون طرح و توسعه و پروژه ها     

97       

  بهمن یاغشنی

معاون مجامع و امور شرکتها     

    ...........................................................

 

 

  

 

 

  دکتر دستاران

معاون بازرگانی

 

   

info@shafadarou.org
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت شفا دارو می‌باشد.