معاونین و مدیران

ramezan

      

                  دکتر فرهاد رمضان

قائم مقام هلدینگ 

   98

     
                   دکتر رضا توکلان

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار   

asgh
    

  دکتر علی اصغری

معاون امور شرکت ها و مجامع 

     

               

 

     

نقشه
تهران، شهرک غرب، خیابان دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش کوچه گلبرگ 4 شرقی، پلاک 13
تلفن : ۵ - ۸۸۳۶۸۵۲۴ ۰۲۱
فکس : ۸۸۳۶۸۵۲۰ ۰۲۱
ایمیل : info@shafadarou.org