معاونین و مدیران

 

      

     

dr-razavi

asgh

دکتر مهدی حنطه

عضو هیت مدیره موظف

معاون توسعه مدیریت و منابع

دکتر علیرضا رضوی زند

معاون فنی و توسعه

دکتر علی اصغری

معاون امور شرکت ها و مجامع

نقشه
تهران، شهرک غرب، خیابان دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش کوچه گلبرگ 4 شرقی، پلاک 13
تلفن : ۵ - ۸۸۳۶۸۵۲۴ ۰۲۱
فکس : ۸۸۳۶۸۵۲۰ ۰۲۱
ایمیل : info@shafadarou.org