مدیران ارشد

آقای یاغشنی                              

     ·         بهمن یاغشنی

   ·         معاونت مجامع و امور شرکتها

   ·         کارشناس ارشد مدیریت مالی

        

    


info@shafadarou.org
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت شفا دارو می‌باشد.