مدیران ارشد

       98            

دکتر فرهاد زرگری

مدیرعامل و عضو هیات مدیره     

   

       100       

  محمود باقری مزیدآبادی

معاون اقتصادى و پشتیبانى و

عضو هیات مدیره

 

 

    98     

 دکتر رضا توکلان

معاون طرح و توسعه و پروژه ها

    97      

  بهمن یاغشنی

معاونت مجامع و امور شرکتها


info@shafadarou.org
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت شفا دارو می‌باشد.